Czym jest bank spermy?

Bank spermy to instytucja, która zajmuje się pozyskiwaniem oraz przechowywaniem nasienia, w celu późniejszego wykorzystania w zapłodnieniu kobiety. Pełni dwojaką funkcję – pozwala parom zabezpieczyć nasienie partnera „na później”, gdy np. choroba lub wykonywany zawód mogą narazić go na problemy z późniejszym zostaniem ojcem w sposób naturalny. Natomiast pary, u których przyczyna problemów z zajściem w ciążę w związku leży po stronie mężczyzny, mogą zgłosić się do banku nasienia w celu pozyskania spermy od dawcy.

Banki spermy przechowują i umożliwiają pozyskanie nasienia dawców, którzy spełnili szereg kryteriów, dotyczących jakości nasienia, stanu zdrowia, wyglądu oraz wykształcenia. Dawców do oddawania nasienia najczęściej skłaniają względy honorowe – chcą pomóc parom mającym problem z ciążą oraz finansowe – koszty wszystkich procedur i poświęconego na ich przejście czasu są zwracane. Proces zostawania dawcą nasienia jest długi i dopiero po dokładnych badaniach i weryfikacji, nasienie zostaje dopuszczone do użytku.

Również kobiety mogą oddawać komórki jajowe potrzebującym parom, jednak w odróżnieniu od mężczyzn, zabieg ich pobrania jest skomplikowany, bolesny oraz wiąże się z dużą ingerencją w funkcjonowanie organizmu. Kryteria kwalifikacji na dawczynię komórek są równie wysokie jak w przypadku mężczyzn, stąd też występuje duży niedobór kobiet chętnych na oddanie komórek.
W banku spermy nasienie po przebadaniu oraz testach jest mrożone oraz przechowywane w odpowiednich warunkach, które pozwolą wykorzystać je w późniejszym terminie. Tego typu proces umożliwia nawet długotrwałe przechowanie nasienia bez szkody na jego jakości oraz możliwościach zapłodnienia.

Na korzystanie z usług banku spermy decydują się osoby chcące przechować nasienie dla siebie:

  • żołnierze i osoby wykonujące niebezpieczny zawód
  • mężczyźni, którzy chorują na choroby, mogące spowodować utratę zdolności naturalnego poczęcia dziecka
  • mężczyźni, którzy nie planują dziecka w młodym wieku i chcą przechować nasienie z okresu, kiedy jest ono najlepszej jakości.

W przypadku osób, które korzystają z nasienia od dawców przy pomocy banku spermy są to najczęściej:

  • pary, w których z powodu bezpłodności mężczyzny naturalne poczęcie dziecka jest niemożliwe
  • pary, w których mężczyzna choruje na choroby genetyczne i nie chce przekazać ich dalej

Banki nasienia powstały po to, aby pomagać osobom, które sytuacja życiowa zmusiła do korzystania z ich pomocy. Nie bójmy się ich i jeśli zajdzie taka potrzeba – skorzystajmy.