In Vitro – wszystko, co musisz wiedzieć

In Vitro – wszystko, co musisz wiedzieć

Zabieg In Vitro budzi ostatnio coraz większe kontrowersje. Zarówno jego przeciwnicy jak i zwolennicy twardo stoją przy swoich stanowiskach i nie są chętni na kompromisy. A jest to jedno z lepszych rozwiązań dla par, które mają problem z poczęciem potomstwa bez pomocy współczesnej medycyny.

Na czym polega i jak przebiega zabieg zapłodnienia In Vitro

Zabieg In Vitro polega na pozaustrojowym połączeniu pobranych od mężczyzny i kobiety komórek rozrodczych. Przeprowadzany jest w warunkach laboratoryjnych.

Wykonanie zabiegu poprzedza wizyta w klinice wykonującej zabiegi In Vitro. Niezbędna jest obecność na niej obojga partnerów. Na rozmowę z lekarzem para powinna zabrać ze sobą komplet dokumentacji medycznej dotyczącej dotychczasowego przebiegu leczenia niepłodności. Para powinna mieć także przy sobie ważny dokument tożsamości.

W trakcie pierwszej konsultacji, lekarz zadaje obojgu partnerom szczegółowe pytania dotyczące ich stanu zdrowia, leczenia niepłodności oraz na tej podstawie sporządza szczegółową ankietę. Kolejnym krokiem jest wykonanie szczegółowych, specjalistycznych badań. Kobiety najczęściej powinny wykonać badania AMH, FSH, cytologię, TSH, poziom prolaktyny oraz testosteronu oraz E2. Oprócz badań laboratoryjnych, lekarz powinien także wykonać u kandydatki do In Vitro badanie USG transwaginalne w celu oceny stanu jej narządów rodnych. Panowie z kolei otrzymują skierowanie na badanie nasienia oraz powinni odwiedzić lekarza androloga i urologa. Oboje partnerzy muszą także wykonać niezbędne badania wirusologiczne.

Na kolejnej wizycie w klinice, lekarz prowadzący zapoznaje się z wynikami zleconych parze badań oraz, w razie konieczności, zleca ich uzupełnienie. Jeśli badania są wystarczające, ustala właściwą dla danej pary metodę In Vitro. Aby rozpocząć procedurę przygotowawczą do In Vitro konieczne jest podpisanie przez obojga partnerów zgód na przeprowadzenie samego zabiegu oraz zastosowanie terapii hormonalnej w przypadku kobiety.

Terapia hormonalna trwa zwykle od 7 do 12 dni. W tym czasie pacjentka pozostaje pod stałą obserwacją lekarską, musi się także regularnie zgłaszać na badania monitorujące przebieg terapii. Lekarz na podstawie badania USG oraz wyników badań hormonalnych wyznacza termin pobrania od pacjentki dojrzałych komórek jajowych. Sam zabieg pobrania materiału genetycznego trwa około 15 min. i odbywa się za pomocą punkcji.

Mężczyzna z kolei oddaje nasienie w klinice. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości materiały genetycznego, zaleca się parze zachowanie kilkudniowej abstynencji seksualnej przed oddaniem nasienia.

Zapłodnienie

Do zapłodnienia dochodzi w warunkach laboratoryjnych. W tym celu lekarz przeprowadzający zabieg wyselekcjonowuje maksymalnie sześć najlepszych komórek jajowych pobranych od pacjentki i doprowadza do ich zapłodnienia materiałem genetycznych dostarczonym przez jej partnera. Ilość ta jest podyktowana faktem, że nie wszystkie zarodki rozwiną się prawidłowo. Zarodki następnie umieszcza się w specjalnym inkubatorze, gdzie będą się dalej rozwijać.
Od drugiej do piątej doby po zapłodnieniu są one gotowe do wprowadzenia do ciała kobiety. W tym celu wybiera się jeden lub dwa najlepiej rozwijające się zarodki, a następnie za pomocą cewnika wprowadza się je do macicy. Pozostałe zarodki są poddawane procesowi zamrożenia, co umożliwia ich wykorzystanie w ewentualnych kolejnych podejściach do zabiegu.

Po transferze, aby zapewnić zarodkowi prawidłowe zagnieżdżenie się w jamie macicy, kobieta powinna szczególnie o siebie dbać oraz prowadzić oszczędny tryb życia. Ciążę potwierdza się zwykle po 12 dniach od transferu zarodka, a po 5 tygodniach na badaniu USG widać już prawidłowo rozwijający się embrion.

Koszt zabiegu In Vitro

Zabieg In Vitro z uwagi na swoje dość duże skomplikowanie niestety nie należy do procedur tanich. Jego koszt, w zależności od indywidualnych czynników, waha się bowiem między 6.000, a 10.000 zł. Ile zapłaci za zabieg dana para zależy m. in. od jej sytuacji klinicznej, konieczności wykonania dodatkowych badań, ilości oraz rodzaju zastosowanych leków w trakcie przygotowania do zabiegu oraz po jego wykonaniu.

Refundacja

Od 1 lipca 2013 roku do lipca 2016 r. Narodowy Fundusz Zdrowia refundował koszt przeprowadzenia zabiegu In Vitro u par bezskutecznie starających się o dziecko. Aktualnie refundacji realizowanej w całej Polsce podlegają jedynie niektóre preparaty służących do symulacji hormonalnej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu. Do programu refundacji leków do zabiegu In Vitro może przystąpić każda para, nie musi przy tym pozostawać w związku małżeńskim.

Niektóre samorządy miejskie (np. Samorząd Miasta Warszawy) decydują się jednak na dalsze pokrywanie części kosztów procedury In Vitro. W przypadku Warszawy, dofinansowanie wynosi około 80% kosztów zabiegu do maksymalnej kwoty 5.000 zł za każde podejście do zabiegu.

Sytuacja prawna

Z zabiegu In Vitro mogą skorzystać zgodnie z polskim prawem osoby heteroseksualne, które są w związku małżeńskim, a także osoby pozostające w związkach nieformalnych. Nie mogą zostać poddane tej procedurze kobiety samotne.

Wskazaniem do tego zabiegu jest niemożliwość poczęcia dziecka w sposób naturalny oraz korzystanie, przez co najmniej rok, z dostępnych innych metod leczenia niepłodności. Tylko w przypadku, kiedy jest pewne, że naturalne zajście kobiety w ciążę jest z medycznego punktu widzenia niemożliwe, In Vitro można zastosować wcześniej.

W wyniku zapłodnienia In Vitro uzyskuje się zwykle więcej niż jeden prawidłowo rozwijający się zarodek. Wedle prawa, niewykorzystane zdrowe i zdolne do prawidłowego rozwoju zarodki, muszą zostać zamrożone, aby każdy z nich miał szansę na rozwój w przyszłości.

Prawo dopuszcza także możliwość anonimowego dawstwa komórek rozrodczych. Z komórek rozrodczych jednego dawcy może się urodzić maksymalnie dziesięcioro dzieci.