Kto może zostać dawcą nasienia?

Mężczyzna, który chce zacząć pomagać bezdzietnym parom w uzyskaniu potomka musi spełnić szereg warunków, zanim jego nasienie będzie mogło zostać użyte do zapłodnienia. Nie jest to nigdy osoba przypadkowa, która przyszła do kliniki leczenia niepłodności lub banku nasienia i jeszcze tego samego dnia oddała nasienie. Wygląda to zupełnie inaczej i wiąże się z szeregiem badań, testów i wywiadów lekarskich oraz okresem karencji, który należy przejść. Dopiero po tym nasienie zostaje dopuszczone do użycia w leczeniu.

Aby zostać dawcą i pomóc leczyć niepłodność u par, które pragną posiadać dziecko należy spełnić wymagania wstępne oraz przejść pomyślnie badania i wywiad lekarski.

Dawcami mogą zostać osoby najczęściej mające od 21 do 35 lat, które cechuje bardzo dobre zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz brak nałogów. Preferowane są osoby posiadające wyższe wykształcenie, jednak nie jest to warunek konieczny i osoba z wykształceniem średnim również może zostać dawcą nasienia. Czynnikiem, który niewątpliwie działa na plus i zwiększa szansę na zostanie dawcą jest posiadanie własnego potomstwa, jedna nie jest to warunek konieczny.
W trakcie wywiadu lekarskiego ustalany jest ogólny stan zdrowia kandydata na dawcę, wykluczane są choroby dziedziczne oraz genetyczne. Przeprowadzane badania krwi mają za zadanie wykluczyć choroby zakaźne i przenoszone drogą płciową. Oprócz tego, niezbędnym etapem kwalifikacji na dawcę jest rozmowa z psychologiem. Jest ona przeprowadzana aby upewnić się, że kandydat jest w odpowiedniej kondycji psychicznej, a fakt posiadania dziecka, którego nigdy nie pozna nie wpłynie negatywnie na jego psychikę i nie spowoduje różnych zaburzeń.  Kandydat podczas etapu wstępnego oddaje również nasienie do pierwszego badania, podczas którego bada się takie parametry jak liczba plemników, ich ruchliwość, żywotność oraz formy morfologiczne.

Po pozytywnym przejściu wstępnego etapu kwalifikacji, kandydat na dawcę przechodzi kolejne badanie nasienia, które następnie zostaje zamrożone. Test mrożenia plemników, pozwala stwierdzić jak przechodzą one przechowywanie w niskich temperaturach i czy będą mogły znaleźć się w banku. Pozytywne przejście tego etapu kończy się kolejnym oddaniem nasienia, które następnie zostaje zamrożone na 6 miesięcy, po których następuje przeprowadzenie badań kontrolnych dawcy pod kątem chorób zakaźnych. Jeżeli ten etap zakończy się sukcesem, to nasienie może zostać użyte w leczeniu.