Katowice

Osoby poszukujące banku nasienia w Katowicach mogą skorzystać z pomocy takich placówek medycznych jak GYNCENTRUM oraz Angelius Szpital Provita. Świadczą one usługi z zakresu przechowywania nasienia oraz związane z tym usługi medyczne.

Lista banków: