OVUM Rozrodczość i Andrologia Sp. z o.o.

Bank nasienia OVUM Rozrodczość i Andrologia Sp. z o.o.

Adres: ul. Staszica 14, 20-081 Lublin
Telefon: 81 534 48 32
WWW: http://www.ovum.lublin.pl/